Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralle antajan, Esa Pääkkönen (vuokraaja)  ja vuokralle ottajan (jäljempänä asiakas) välillä

2.Vuokra

Vuokran suuruus sovitaan ennakolta. Asiakas maksaa auton vuokratessaan vuokran ennakolta.

3.Luovutus- ja palautusehdot

Asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha suomalainen ajokortti tai suomalainen sotu mikäli ajokortti on ulkomainen. Vuokraamo luovuttaa varatun ajoneuvon käyttökuntoisena asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ja palauttamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa.

4.Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa etukäteen sovitusta vuokra-ajan alkamisajankohdasta ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana.  Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää sitä, että ajoneuvo on käytettävissä. Myöhästymismaksu  25 €/ alk. 15  min. veloitetaan, mikäli autoa ei ole palautettu sovittuna päättymisajankohtana. Asiakas voi palauttaa auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Auton aikaisempi palautus ei oikeuta hinnan alennukseen.

5.Auton tankkaus

Polttoaine ei sisälly vuokran määrään, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole toisin sovittu. Asiakkaan on esitettävä tankkauksestaan kuitti lähimmältä huolto-asemalta auton palautuksen yhteydessä. Mikäli tankki ei ole palautettaessa täytetty, vuokraamo on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta puuttuvaa polttoainemäärää vastaavaan veloituksen sekä 20 euron palvelumaksun. Asiakas vastaa vääränlaisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista esim. moottorin vaurioitumisesta.

6.Auton kunto

Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuun ottamatta.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan auton kunnon.

Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset 50€/siivous. Autossa tupakoinnista veloitamme 100€

Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin lyhtyjen lasien ja renkaiden rikkoutumisen ja vahingoittumisen. Kiveniskut tuulilasiin lasketaan normaaliin kulumiseen.

7.Asiakkaan korvausvastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun omavastuu on 500 euroa. Mikäli asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa vuokraamo asiakasta toisen auton korjauskustannusten tai bonustappioiden mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion. Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista, mikäli vauriot korjataan, on asiakas velvollinen suorittamaan omavastuun lisäksi vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen minimivuorokausimaksun, kuitenkin enintään 5 vuorokaudelta.
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, törkeän huolimattomasta menettelystä, auton käyttäminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, hurjastelusta, rikolliseen tarkoitukseen, syyllistymisestä liikennerikoksiin taikka siitä että asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, on asiakas velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Jos vuokraajaksi ilmoitettu luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu yhteisö kiistää vuokrasopimuksen sitovuuden osaltaan, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta ja muista tämän vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista

8.Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa on asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä vuokraamon henkilökuntaan. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Tieliikenneonnettomuudesta asiakkaan on toimitettava poliisin kenttälomake vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Kaikista ilmeisesti yli 200 euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokraamoon. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista

9.Huolenpito ja käyttö.

Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, samoin kuin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista – vahingonkorvaus- velvollisuus niihin luettuna – samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa. Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineesta yms. Asiakas on velvollinen renkaan puhjetessa vaihtamaan vararenkaan autossa olevien ohjeiden mukaisesti tai vaihdattamaan sen ja tällöin vastaamaan vaihtamisesta aiheutuneista kustannuksista. Autolla ei saa kuljettaa kivi- ja maaineksia. Polttoaineita mx 20ltr.

10.Käyttöalue.

Ajoneuvon käyttöalue on Suomi.

11.Sakot yms.

Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut kaikkine kustannuksineen. Maksamattomista maksuista vuokraamo perii perittävän summan lisäksi 50€ käsittelymaksun.